VÄLKOMMEN

Stora bolag såväl som privatpersoner, vi hjälper dem alla med bred kunskap och maskiner i alla storlekar utför vi alla typer av gräv-, schakt- och anläggningsarbeten. Inget projekt är för stort / för litet för oss.

Vi har några av de mest erfarna maskinförarna som finns att tillgå i branschen. Några har tillbringat hela yrkeslivet med att köra grävmaskin. När vi är ute på en arbetsplats är de alltid behjälpliga med att lösa era problem.

Välkommen att kontakta oss för offert eller mer information!

VÅR FILOSOFI

Vår filosofi är att det blir billigast om vi gör rätt från början. Därför är vi noga med att alltid hålla en hög kvalitet. Den grund vi lägger ska hålla för verksamheten den är ämnad för. Vi tar oss an uppdrag både på entreprenad och på timuthyrningsbasis.

VI ERBJUDER

 • Schaktning

 • Röjning

 • Finplanering

 • Terrassering

 • Anläggningsarbeten

  av t.ex. hela villakvarter, kyrkogårdar, skogsvägar m.m.

 • Husrivningar

 • Sprängningar

 • Borrningar

 • Fuktisolering och dränering

  av husgrunder

 • Enskilda avlopp

 • Transporter

 • Uthyrning

  av entreprenadmaskiner

 • Skogsdikning

 • Försäljning

  av grus och matjord