MILJÖPOLICY

Vi arbetar med att maskinerna skall vara rena och täta så att spill m.m. ej kan förekomma.

MK 1 diesel används normalt i verksamheten. Rapsdiesel används i vissa maskiner vid körning inomhus.

I dag använder vi till en viss del hydrauloljor som är en oljeprodukt som vi kommer att byta ut till miljögodkända vid kommande maskininvesteringar, eller efter större reparationer.

Avfall på förrådet sorteras och samlas i därtill avsedda behållare för avhämtning.

Ute på arbetsplatserna sorterar vi också avfallet och tar hem överblivna oljor m.m. Större reparationer undviks i möjligaste mån ute på arbetsplatserna av miljöskäl.

Sortering görs för återanvändning av schakt- och rivningsmassor, vilket minskar transporter och depåavgifter.

VÅRT MÅL

Fler miljövänliga maskiner och användning av miljögodkända oljor och smörjfett.

Noggrant omhändertagande av massor och byggmaterial för återanvändning. Eventuellt starta en återvinningsstation för schakt och rivningsmassor m.m.