KVALITETSSYSTEM

Underlag för kvalitetssäkring

 • Tommy Johansson

  • Ekonomi
  • Kvalitet
  • Miljö
  • Arbetsledning och utsättning
  • Reparationer
 • Sven Eklund

  • Utsättning
 • Maskinister

  • Ansvarar för att sina maskiner sköts efter gällande skötselinstruktioner.
 • Alla anställda

  • Strävar för att utföra arbetsmomenten till en hög kvalitet.
 • Checklista och avvikelseblankett

  • Maskinskötsel

FRÅGOR?

Kontakta oss gärna om ni undrar över något.

Nybro Gräv & Schakt AB
Titanvägen 4
382 46 NYBRO

Telefon:
0481-155 75

Fax:
0481-141 80