OM FÖRETAGET

Nybro Gräv & Schakt grundades i slutet på 40-talet av Göte Johansson. Han var kvar i företaget ända fram till 1993. Numera drivs företaget av andra generationen genom Tommy Johansson, som jobbat här sedan början av 80-talet.

Vi är 20 anställda på företaget. Vårt huvudkontor ligger i Nybro. Förutom i trakterna kring Nybro tar vi oss gärna an uppdrag i Kalmar, Växjö och Emmaboda. Vi är medlemmar i den rikstäckande branschorganisationen ME (Maskinentreprenörerna).

Vår filosofi är att det blir billigast om vi gör rätt från början. Därför är vi noga med att alltid hålla en hög kvalitet. Den grund vi lägger ska hålla för verksamheten den är ämnad för. Vi tar oss an uppdrag både på entreprenad och på timuthyrningsbasis.

SORTERING/ÅTERVINNING

Återvinning och sortering är numera en självklarhet i vår bransch. För våra kunders räkning tar vi hand om alla överblivna schaktmassor. Sten och betong som hanteras på rätt sätt, smulas i vårt krossverk och återanvänds som bärlager, i till exempel väg- och parkeringsbyggen. I skrivande stund, januari 2012, förhandlar vi om en egen större tomt för att ytterligare utöka vår återvinning.

RIVNING

Vi kan utföra små och stora rivningsarbeten, från garage och ladugårdar till stora industribyggnader. Vi är noga med att utföra rivningen på ett miljöriktigt sätt, såsom att manuellt rensa byggnaden på farliga restprodukter.

SPRÄNGNING

Vi utför alla typer av sprängning, allt från kilning spräckning av sten och bergsklackar till stor sprängning av fastberg.